Důležité informace

Délka sezení

Sezení trvá minimálně 50 minut.  

Platba 

Nepřijímám platby v hotovosti. Platí se po proběhnutí konzultace platbou na účet.

č.ú.: 2044860028/3030

Etický kodex

Hlásím se k etickému kodexu České asociace pro psychoterapii. 

Ceny sezení

Individuální terapie                                900 Kč / 50 min

Párová terapie                                        1000 Kč/ 50 min

Výchovné etopedické poradenství     900 Kč/ 50 min


Objedání

Objednávat se je možné telefonicky, prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře v záložce "kontakty". 

V případě, že se na domluvené sezení nebudete moci dostavit, volejte nebo napiště zprávu co nejdřív, váš termín může využít jiný klient. 


Stížnosti

Případné stížnosti je možné směřovat na Českou asociaci pro psychoterapii

Zpracování osobních údajů

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuji své klienty o způsobu zacházení a zpracování jejich osobních údajů.

  • Osobní údaje klientů zpracovávám v následujícím rozsahu: jméno (příjmení není nutné), telefonní číslo, příp. email, a to pouze za účelem vzájemné komunikace (rušení a přesun sezení).
  • Tyto údaje zpracovávám pouze já a nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě.

  • Během terapie si píšu osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, nejsou nijak propojeny s výše uvedenými osobními údaji). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření o zpracování osobních údajů dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pro mou terapeutickou práci. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.

  • Nejsem klinický psycholog, proto nevedu zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů. 

V případě jakýchkoli dotazů a nejasností se na mě, prosím, obraťte.