Moje služby

            Jak pracuji

Pracuji v rámci tzv. systemických směrů, především pak v "Na řešení orientované" a "Narativní" psychoterapii. Terapeut v systemickém pojetí opouští pozici experta a pro klienta se stává partnerem - průvodcem na cestě za jeho jedinečným řešením. Terapeut umožňuje klientovi vidět svoji situaci z nových úhlů, upozorňuje na nové významy, otevírá nové cesty. Postoj terapeuta by se dal označit za víru v klientovy schopnosti dojít prostřednictvím vlastních zdrojů k požadovanému řešení. Samotná forma pomoci spočívá především v terapeutickém rozhovoru. 

 

  Poskytuji  psychoterapii mimo oblast zdravotnictví. Neposkytuji psychologické poradenství ani diagnostiku.


Individuální terapie

Párová systemická terapie

Výchovné poradenství pro rodiče

Online konzultace


Individuální terapie

Individuální terapie probíhá formou rozhovoru terapeuta s klientem, který poskytuje bezpečný, důvěrný a respektující prostor pro společné hledání východiska z klientových obtíží.   

Společně se můžeme věnovat: 

 • vztahovým problémům
 • obtížím v komunikaci
 • pocitům úzkosti, strachu, smutku, deprese
 • traumatickým zkušenostem
 • projevům nezvládnutého stresu
 • zvládání těžkých životních situací
 • podpoře osobního růstu 

Párová systemická terapie

Párová terapie je určena manželským párům a partnerům, kteří se potýkají s problémy souvisejícími s jejich vztahem a mají zájem je řešit společně. V tomto nastavení je možné zabývat se např. vztahovou krizí, problémy ve vzájemné komunikaci, rozvodovou situací, odchodem jednoho z partnerů... 


 • Vztahové problémy
 • Problémy v komunikaci
 • Konflikty
 • Rozchody

Výchovné poradenství pro rodiče

Výchovné poradenství je určené především rodičům, kteří se ocitli ve složitých vztahových situacích. V indikovaných případech je možné pracovat i s dětmi. 


 • poradenství pro rodiče dětí s ADHD

 • vztahové problémy mezi dítětem a rodiči

 • výchovné problémy doma nebo ve škole


On-line konzultace

Individuální terapie a výchovné poradenství pro rodiče může probíhat online formou přes platformy ZOOM, GOOGLE MEET, SKYPE nebo případně WhatsApp. V nutném případě zvládnu i kouřové signály.